Research Supervisors and Scholars

Research Supervisors
S.No.Name of the SupervisorSupervisor Recognition Number
1Dr.M.Madheswaran9940171
2Dr.G. Kavitha2740083
3Dr. A. Padma2540026
4Dr.U.Saravanakumar2740124
5Dr.T.R.GaneshBabu2740070
6Dr.N.Kaliammal2640009
7Dr.R.Praveena3840001
8Dr.S.Saravanan2840085
9Dr.N.Suthanthira Vanitha2640061
10Dr.R.Prakash2330167
11Dr. N.Bharathi1330023
12Dr.S.Sundaram2320491
13Dr.P.Suresh2520067
14Dr.N.Natarajan2520058
15Dr.J.Bensam Raj2420050
16Dr.S.Boopathi2320053
17Dr.S.Sudhagar3320016
18Dr.S.J. Azhagushanmugam2970008
19Dr.G. Venkatesh2970011
20Dr.P.Padmaloshani3930036
21Dr.D.Velmurugan4120100
22Dr.M. Soundarrajan4020076
23Dr.D. Deepa4120032
24Dr.S.Suresh4120005
Research Scholars
S.No.Name of the SupervisorSupervisor Recognition NumberName of the Scholars
1Dr.M.Madheswaran9940171
1.Sasireka R
2.Ravikumar M
3.Alavanthar T
4.Jis Paul
5.Kaleeswari M
6.Jeyaram G
7.NiyasAhamed A
8.Vidhya V
9. Kalai Selvi P
10.Priyadharshini J
2Dr.U.Saravanakumar2740124
1.Bhoopalan S
2.Ravi T
3.Manivel T
4.Janisha V
5.Mohan M
6.Suresh Babu T
3Dr.T.R.GaneshBabu2740070
1.Barthalomio A
2.Leopauline S
3.Ashok Kumar K
4.Harini K
5.Jayanthi K
6.Suganthi I
7.Rajesh Kumar K
4Dr.R.Praveena3840001
1.Sriram G
2.Mary Cynthia S
3.M.Saranya
5Dr.S.Saravanan2840085
1.Anandha Kumar P
2.Manikandan R
3.Manikandan P
4.Saran Raj S
5.Dinesh Kumar G
6.Swathisriranjini M
6Dr.N.Suthanthira Vanitha2640061
1.Karthikeyan A
2.Sukhumar S
7Dr.R.Prakash2330167
1.Sridhar K
2.Prabakaran C R
3.Ragupathi C
4.Sivakumar K
5.Kalidass D
6.Tamilselvi S
7.Tamilselvi B
8.Supriya P T
9.Rajarajan R
8Dr.S.Sundaram2320491
1.Sanjeev kumar M
9Dr.P.Suresh2520067
1.Rajesh M
2.Pandi Elavarasan M
3.Kumaravel S
4.Matheswaran M
5.Meenakshi R
6.Rangarajan K
7.Vijaykumar S.R
8.Arun Sankar V V
9.Pazhaniappan M
10.Mohmed Fazil B
11.Anish Jafrin Thilak J
12.Sathish Kumar S
10Dr.N.Natarajan2520058
1.Manimaran V
2.Saravanakumar P
3.Florence T
4.Satishkumar P
11Dr.J.Bensam Raj2420050
1.SudhakarUppalapati
2.Beschi Selvan S.L
3.Mayakannan S
4.Girimurugan R
5.Vignesh S
6.Anwar Rajesh M M
7.Bichu Babu
12Dr.S.Boopathi2320053
1.Suresh Kumar M
2.HariBalaji V
error: